Kontakt

WEB MED


ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz

Serwis prowadzi: SITAB Sp. z o.o.

NIP: 6762486352
REGON: 361076176
KRS: 0000659580

Kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł wpłacony w całości.